Părintele Gabriel Nicu -

aleasă floare duhovnicească

Prima pagină
Mărturii
Minuni
Articole
Înregistrări audio
Înregistrări video
Fotografii
Acatistul
Contact

Acatistul Părintelui Gabriel


Condacul I

Veniţi să aducem laude şi mulţumiri Preasfintei Treimi Care, prin Părintele Gabriel, a chemat acest popor la pocăinţă şi a înfăptuit mari şi uimitoare minuni!

Icosul I

Preasfântă Treime, într-o epocă de mare secetă duhovnicească, prin Părintele Gabriel, aţi dăruit celor însetaţi apa cea vie de la izvorul Ortodoxiei.
Preasfântă Treime, cu umilinţă vă rugăm să-l odihniţi cu Sfinţii pe Părintele Gabriel, iertându-i orice greşeală cu vorba, cu fapta ori cu gândul!
Preasfântă Treime, vă rog stăruitor să-l ocrotiţi cu cei aleşi pe cel ce s-a adus pe sine jertfă, pe Părintele Gabriel, şi să mă ajutaţi şi pe mine, păcătosul, să lupt cu trupul, cu lumea şi cu diavolul şi să mă rog aşa:
Preasfântă Treime, preaslăvită să fiţi întru toţi vecii!
Preasfântă Treime, vă mulţumim că prin Părintele Gabriel:

 • ne învăţaţi pe calea strâmtă să umblăm,
 • ne îndrumaţi neîncetat să ne rugăm;
 • ne îndemnaţi cu sufletul şi trupul să postim,
 • ne luminaţi, din inimă să Vă iubim;
 • ne sfătuiţi să fim smeriţi şi cumpătaţi
 • şi să-i iubim şi pe duşmani ca şi pe fraţi.

Cu minunate Daruri l-aţi împodobit
Şi prin Acestea pe creştini i-aţi miluit.
Preasfântă Treime, miluiţi-l în veci pe Părintele Gabriel!
Pentru rugăciunile Sfinţiei Sale, miluiţi-mă şi pe mine, păcătosul, pe calea strâmtă către Cer!

Condacul al II-lea

Veniţi să aducem laude şi mulţumiri Preasfântului  Împărat Ceresc Iisus Hristos, căci pe Părintele Gabriel, încă din pruncie l-a povăţuit aşa: ,,Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine,  că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.”

Icosul al II-lea

Preasfinte Doamne Iisuse Hristoase, miluind acest popor greu încercat prin toate vicleşugurile diavoleşti, i-aţi insuflat Părintelui Gabriel aprinsă râvnă spre post, rugăciune şi milostenie, apoi i-aţi dăruit cuvânt cu putere multă şi alte mari daruri, spre slava adevăratei credinţe.
Preasfinte Doamne Iisuse Hristoase, cu umilinţă vă rog să mă iertaţi pe mine, cel plin de toată patima şi de toată stricăciunea. Vă rog să mă ajutaţi să pun început bun pocăinţei mele ca să nu mă chinuiesc şi acum şi în veci. Vă rog să mă ajutaţi să sporesc în credinţă, nădejde şi dragoste, urmând pilda Părintelui Gabriel.
Preasfinte Doamne Iisuse Hristoase, vă rog stăruitor să mă ajutaţi să-mi unesc mintea, inima şi gândul în rugăciuni pentru ocrotirea Părintelui Gabriel şi pentru mântuirea mea şi să mă rog aşa:
Preasfinte Doamne Iisuse Hristoase, Preaslăvite Împărate Ceresc, preaslăvită să fie Preasfânta Misiune divină pentru care v-aţi întrupat, aţi pătimit şi aţi înviat!
Preasfinte Doamne Iisuse Hristoase, Vă mulţumim că pe Părintele Gabriel:

 • l-aţi dăruit neamului românesc,
 • l-aţi atras din pruncie spre un trai îngeresc;
 • să Vă urmeze  cu mult zel l-aţi îndemnat,
 • să-şi poarte-o cruce grea l-aţi ajutat;
 • în lupta cu păcatul l-aţi călit,
 • cu bucurii cereşti l-aţi veselit.

Prin Sfinţia Sa ne-aţi  arătat Calea, Adevărul şi Viaţa
Şi ne-aţi schimbat multora viaţa.
Preasfinte Doamne Iisuse Hristoase, miluiţi-l în veci pe Părintele Gabriel!
Pentru rugăciunile Sfinţiei Sale, miluiţi-mă şi pe mine, păcătosul, pe calea strâmtă către Cer!

Condacul al III-lea

Veniţi să aducem laude şi mulţumiri Preasfintei Născătoare de Preasfânt Dumnezeu care l-a ajutat pe Părintele Gabriel să ducă viaţă pustnicească în mijlocul mulţimii.

Icosul al III-lea

Văzând înălţimea hotărârii pe care alesul Preasfinţiei Voastre a luat-o, deşi se afla în mijlocul lumii, l-aţi ajutat să se despartă de tot ce e lumesc.
Preasfântă Născătoare de Preasfânt Dumnezeu, cu umilinţă vă rog să mă călăuziţi ca, urmând pilda Părintelui Gabriel, să pot face milostenie duhovnicească, ajutându-i pe apropiaţii mei, cu exemplul personal şi cu vorba, să afle calea spre mântuire.
Preasfântă Fecioară, ajutaţi-mă să fac voia Preasfântului Dumnezeu şi să mă rog aşa:
Preasfântă Născătoare de Preasfânt Dumnezeu, binecuvântată să fiţi întru toţi vecii!
Preasfântă Împărăteasă Cerească, vă mulţumim că pe Părintele Gabriel:

 • în lupta cu patimile l-aţi ocrotit,
 • să vă urmeze în smerenie l-aţi povăţuit;
 • l-aţi ajutat să-şi păstreze patul nunţii ne-ntinat
 • şi dragostea de Preasfântul Dumnezeu l-aţi învăţat.
 • l-aţi ajutat să lumineze şi să ocrotească
 • şi să-i îndrepte pe mulţi spre vieţuirea îngerească.

Părintelui Gabriel i-aţi fost pildă de răbdare mereu,
De stăruinţă-n rugăciune şi ascultare de Preasfântul Dumnezeu.
Preasfântă Fecioară, miluiţi-l în veci pe Părintele Gabriel;
Pentru rugăciunile Sfinţiei Sale, miluiţi-mă şi pe mine, păcătosul, pe calea strâmtă către Cer!

Condacul al IV-lea

Veniţi să aducem laude şi mulţumiri Sfintelor Ierarhii de Sfinţi Îngeri care l-au ajutat pe Părintele Gabriel să vieţuiască îngereşte, să nu iubească pe nimeni mai mult decât pe Preasfântul Dumnezeu, să-L slăvească în duh şi adevăr şi să-I cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul al IV-lea

Sfinte Ierarhii de Sfinţi Îngeri, cu câtă bucurie ascultaţi predicile, rugăciunile şi cântările Părintelui Gabriel, însoţindu-l adesea!
Sfinte Ierarhii de Sfinţi Îngeri, vă rugăm, să duceţi în continuare rugăciunile Părintelui Gabriel şi ale noastre la Preasfântul Dumnezeu! Ajutaţi-ne să ne rugăm cu evlavie şi cu frică de Preasfântul Dumnezeu. Ajutaţi-ne să avem rugăciuni curate, smerite şi  nepătate de gânduri ca astfel, fiind primite, să vă putem cânta acum şi în veci:
Sfinte Ierarhii de Sfinţi Îngeri, bucuraţi-vă întru toţi vecii.
Sfinte Ierarhii de Sfinţi Îngeri, vă mulţumim că, prin Părintele Gabriel:

 • îi vindecaţi şi-i miluiţi pe mulţi creştini
 • şi îi iubiţi şi pe cei răi şi pe cei buni;
 • ne îndemnaţi să ne supunem voii Preasfinte pentru toate mulţumind;
 • şi să cinstim Preasfântul Cer prin faptă, vorbă şi gând;
 • ne întăriţi ca tiraniei lui Antihrist să-i rezistăm
 • şi cu 666 să nu ne însemnăm;
 • rugăciunile noastre către Preasfântul Cer ni le purtaţi;
 • şi pe toţi spre pocăinţă ne-ndemnaţi.

Sfinte Ierarhii de Sfinţi Îngeri, ocrotiţi-l în veci pe Părintele Gabriel;
Pentru rugăciunile Sfinţiei Sale, ocrotiţi-mă şi pe mine, păcătosul, pe calea strâmtă către Cer!

Condacul al V-lea

Veniţi să aducem laude şi mulţumiri Tuturor Sfinţilor, care   l-au ajutat pe  Părintele Gabriel să meargă pe urmele Preasfântului Mântuitor, să predice cu dăruire Sfânta Evanghelie şi să ducă lupta cea bună cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul al V-lea

Bucurie se face în Cer şi pe pământ atunci când creştinii Îl urmează cu râvnă pe Preasfântul Mântuitor, pe Preasfânta Fecioară şi pe Sfinţi.
Tuturor Sfinţilor, care l-aţi încurajat pe Părintele Gabriel să vă urmeze, ocrotiţi-l în veci, iar pe mine ajutaţi-mă să lupt cu trupul, cu lumea şi cu forţele răului şi să vă cinstesc aşa:
Tuturor Sfinţilor, bucuraţi-vă întru toţi vecii!
Tuturor Sfinţilor, vă mulţumim că pe Părintele Gabriel:

 • l-aţi ajutat să fie mare dascăl al pocăinţei;
 • l-aţi întărit să fie aspru mustrător al necredinţei;
 • l-aţi mângâiat când a fost defăimat şi prigonit;
 • în lupta cu trupul, cu diavolul şi cu lumea l-aţi întărit;
 • prin nevoinţe l-aţi ajutat să afle Har
 • şi să ne-asigure că mântuirea este lucrul cel mai necesar.

Vă fericim, căci pe Preasfântul Dumnezeu împreună îl slăveaţi
Şi că acum împreună în Rai vă bucuraţi.
Tuturor Sfinţilor, ocrotiţi-l în veci pe Părintele Gabriel.
Pentru rugăciunile Sfinţiei sale, ocrotiţi-mă şi pe mine, păcătosul, pe calea strâmtă către Cer!

Condacul al VI-lea

Veniţi să aducem laude şi mulţumiri Părintelui Gabriel, care văzând cum oamenii, prin păcate, se despart de Preasfântul Dumnezeu, asumându-şi toate riscurile, i-a chemat pe toţi la pocăinţă, învăţându-i să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul al VI-lea

Cu multă  râvnă şi dragoste de Preasfântul Dumnezeu şi de aproapele, v-aţi avântat în lupta cea mare cu vrăjmaşul omenirii, întorcându-i pe mulţi la credinţă şi vindecându-le sufletele şi trupurile.
Ajutaţi-mă să mă izbăvesc de patimi şi de păcate ca, mântuindu-mă, să vă mulţumesc în veci şi să vă cânt aşa:
Bucuraţi-vă, neostenit slujitor al Preasfintei Treimi şi al aproapelui;
Bucuraţi-vă, că, pe cei ce vă ascultă, îi feriţi de muncile iadului;
Bucuraţi-vă, căci cu sabia cuvântului păcatele loveaţi;
Bucuraţi-vă, căci de uneltirile vrăjmaşului ne apăraţi;
Bucuraţi-vă, căci aţi vestit că pământul românesc va fi purificat prin apă şi     prin foc;
Bucuraţi-vă, căci vi s-a arătat că acesta este al Preasfintei Treimi preaiubit loc;
Bucuraţi-vă, căci la credinţă pe mulţi îi întorceaţi;
Bucuraţi-vă, căci pe bolnavi de boli cumplite-i vindecaţi;
Bucuraţi-vă, că ardeţi şi luminaţi ca o minunată făclie;
Bucuraţi-vă, căci vă asemănaţi cu Sfântul Ilie;
Bucuraţi-vă, căci la Spovedanie cu fiecare în genunchi stăteaţi şi vă rugaţi;
Bucuraţi-vă, căci Darurile primite în slujba mântuirii noastre le puneaţi;
Bucuraţi-vă cu cei aleşi, Sfinte Părinte Gabriel!

Condacul al VII-lea

Văzând că în lume lupta cu ispitele şi păcatele este din ce în ce mai grea, i-aţi întărit duhovniceşte pe mulţi, înarmându-i împotriva forţelor răului cu scutul postului şi lancea rugăciunii, ca să se mântuiască şi să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul al VII-lea

Cu mult curaj aţi mărturisit primejdiile la care sunt expuşi adevăraţii creştini din zilele noastre.
Ajutaţi-mă să resping cu înţelepciune toate vicleniile necuratului, să-L slăvesc în duh şi adevăr pe Preasfântul Dumnezeu, şi să vă cinstesc aşa:
Bucuraţi-vă, căci lucrarea lui antihrist aţi defăimat;
Bucuraţi-vă, că în aceste vremuri, spre post, rugăciune şi milostenie ne-aţi îndemnat;
Bucuraţi-vă, căci despre apropiata pecetluire cu 666, prin microcipuri, ne-aţi avertizat;
Bucuraţi-vă, căci de semnul diavolului să ne ferim ca de foc ne-aţi îndemnat;
Bucuraţi-vă, căci cardurile şi buletinele electronice ne-aţi spus să le evităm;
Bucuraţi-vă, căci ne-aţi sfătuit să vieţuim simplu şi pământul să-l cultivăm.
Bucuraţi-vă, căci pe preoţii care nu învaţă poporul i-aţi mustrat;
Bucuraţi-vă, că ne învăţaţi să-l cinstim pe Preasfântul Hristos ca pe un ales Împărat;
Bucuraţi-vă, căci şi primejdia eresului aţi vădit;
Bucuraţi-vă, căci dreapta credinţă aţi apărat şi-aţi preamărit;
Bucuraţi-vă, căci masoneria şi ecumenismul aţi defăimat;
Bucuraţi-vă, căci scrierile Sfinţilor Părinţi să le citim ne-aţi îndemnat;
Bucuraţi-vă cu cei aleşi, Sfinte Părinte Gabriel!

Condacul al VIII-lea

În vremea ispitelor, cu smerenie v-aţi plecat în faţa voii preasfinte, pentru toate mulţumind şi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul al VIII-lea

În lupta cu ispitele, v-aţi arătat iscusit povăţuitor,  îndemnându-ne să ne ferim de lăcomia pântecelui, de mândrie şi de judecarea aproapelui pentru a evita căderea în păcate mari.
Cel ce aţi răbdat cu smerenie multe necazuri,     învrednicindu-vă astfel de mari Daruri, ajutaţi-mă să fiu înţelept în vremea încercărilor pentru a pricepe care este voia Preasfântului Dumnezeu, să vă fiu recunoscător pentru pilda oferită şi să vă fericesc:
Bucuraţi-vă, căci cu voia preasfântă din Borăneşti aţi fost mutat;
Bucuraţi-vă, căci la Socoale şi la Gresia de mulţi creştini aţi fost urmat;
Bucuraţi-vă, căci icoana Preasfintei Născătoare pe calea aerului v-a-nsoţit;
Bucuraţi-vă, căci Preasfânta Fecioară să-i citim Psaltirea ne-a povăţuit;
Bucuraţi-vă, căci în cuptorul ispitelor ca argintul aţi fost încercat,
Bucuraţi-vă, al Preasfintei Treimi slujitor devotat;
Bucuraţi-vă, că pe cele viitoare le prooroceaţi,
Bucuraţi-vă, căci duhurile le deosebeaţi;
Bucuraţi-vă, căci norii şi ploaia vă ascultau,
Bucuraţi-vă, că-n preajma Sfinţiei Voastre fiarele se îmblânzeau;
Bucuraţi-vă, samarinean milostiv cu noi, cei căzuţi,
Bucuraţi-vă, mângâietor al celor trişti şi abătuţi.
Bucuraţi-vă cu cei aleşi, Sfinte Părinte Gabriel!

Condacul al IX-lea

Văzând cât de mult a pătruns sminteala în lume, îi plângeaţi pe cei care cădeau în păcate mari şi pe mulţi îi ajutaţi să se ridice şi să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul al IX-lea

Cine v-a ascultat predicile şi n-a vărsat măcar o lacrimă pentru păcatele sale? Cine a fost de faţă şi nu mărturiseşte de câte ori vă curgeau şiroaie de lacrimi în timpul predicilor şi al rugăciunilor? Doreaţi cu tot sufletul să ne mântuim cu toţii şi, pentru că ne iubeaţi cu-adevărat, mustraţi păcatele din noi.
Vă rog să mă ajutaţi să-mi văd păcatele şi să le mărturisesc ca, fiindu-mi astfel ascultată rugăciunea, să pot lupta cu forţele răului şi să vă cânt aşa:
Bucuraţi-vă, căci, în trup fiind, aţi dus viaţă îngerească,
Bucuraţi-vă, că i-aţi îndemnat şi pe alţii astfel să se nevoiască;
Bucuraţi-vă, căci pentru alungarea vrăjmaşului, cu post şi rugăciune pe mulţi ne-aţi înarmat,
Bucuraţi-vă, căci pentru izbăvirea acestui neam de vrăjitorie, desfrânare şi avorturi v-aţi rugat;
Bucuraţi-vă, căci din viclene curse ne izbăviţi;
Bucuraţi-vă, că-i îndreptaţi pe cei căzuţi şi rătăciţi;
Bucuraţi-vă, căci şi pe morţi de farmece, blesteme şi din iad  i-aţi izbăvit,
Bucuraţi-vă, căci cu gândul la moarte prin viaţă aţi călătorit;
Bucuraţi-vă, căci pentru numele Preasfintei Treimi pe mulţi îi certaţi şi îi smereaţi;
Bucuraţi-vă, căci, batjocorit fiind, pentru mântuirea duşmanilor vă rugaţi şi mulţumeaţi;
Bucuraţi-vă, căci, pentru aceasta, Preasfântul Dumnezeu v-a iubit;
Bucuraţi-vă, căci, în trup fiind, multe bucurii cereşti v-a dăruit.
Bucuraţi-vă cu cei aleşi, Sfinte Părinte Gabriel!

Condacul al X-lea

Despărţindu-vă pentru Preasfântul Dumnezeu de cei apropiaţi, aţi dobândit fraţi şi surori, fii şi fiice, după duh, pe care i-aţi ocrotit, i-aţi călăuzit spre mântuire şi i-aţi învăţat să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul al X-lea

Cine poate spune mulţimea minunilor săvârşite de Preasfântul Dumnezeu prin Sfinţia Voastră? Cine v-a cerut ajutor în rezolvarea unor probleme familiale ori de serviciu şi nu l-a primit? Cine a vrut să vieţuiască monahiceşte şi nu l-aţi ajutat?
Cu umilinţă vă rog să ocrotiţi obştea aceasta, familia aceasta de toate uneltirile vrăjmaşului şi să mijlociţi obţinerea celor de trebuinţă pentru suflet şi trup. Ocrotiţi-ne pe noi, cei ce vă mulţumim pentru ajutorul primit şi cu dragoste vă cântăm:
Bucuraţi-vă, cel ce pe copii îi ocroteaţi;
Bucuraţi-vă, căci multe daruri le făceaţi;
Bucuraţi-vă, căci prin rugăciuni şi predici îi înţelepţeaţi;
Bucuraţi-vă, că şi la examene îi ajutaţi;
Bucuraţi-vă, că pântecele sterp cu copii îl binecuvântaţi;
Bucuraţi-vă, căci pe femei să nască uşor le ajutaţi;
Bucuraţi-vă, căci să urmeze smerenia şi portul Preasfintei Născătoare le sfătuiaţi;
Bucuraţi-vă, că pe mulţi tineri i-aţi căsătorit;
Bucuraţi-vă, căci multe familii dezbinate aţi unit;
Bucuraţi-vă, căci celor care cer cele duhovniceşti le sunteţi grabnic ajutător;
Bucuraţi-că, căci celor doritori de curăţie le sunteţi iscusit păzitor;
Bucuraţi-vă, minunat păstor al celor ce pe calea cea strâmtă se nevoiesc;
Bucuraţi-vă, grabnic ajutător al celor care vă cinstesc;
Bucuraţi-vă cu cei aleşi, Sfinte Părinte Gabriel!

Condacul al XI-lea

Ducând o viaţă de pustnic în mijlocul mulţimii, Preasfânta Treime v-a binecuvântat cu mari şi minunate Sfinte Daruri. Pentru toate acestea, împreună cu cei pentru care aţi săvârşit minuni, cântaţi acum: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul al XI-lea

Înveşmântându-vă cu smerenie şi râvnă sfântă, v-aţi arătat mare făcător de minuni şi grabnic ajutător în lupta cu bolile grave.
Vă rog, ajutaţi-mă să dobândesc râvna cea bună în împlinirea voii preasfinte pe mine,  cel ce vă mulţumesc pentru rugăciunile făcute şi cu evlavie vă cinstesc:
Bucuraţi-vă, cel ce cu lumina divină v-aţi înveşmântat;
Bucuraţi-vă, al Preasfântului Duh palat minunat;
Bucuraţi-vă, că în duh călătorind pe creştini îi ajutaţi;
Bucuraţi-vă, căci prin rugăciune peştele, făina şi alte alimente le înmulţeaţi;
Bucuraţi-vă, căci sunteţi izbăvitor al multora de duh necurat,
Bucuraţi-vă, căci de epilepsie, psoriazis şi argint viu pe mulţi i-aţi scăpat.
Bucuraţi-vă, căci nevăzut călătoreaţi;
Bucuraţi-vă, căci şi darul străvederii şi al citirii gândurilor aveaţi;
Bucuraţi-vă, căci pe cei bolnavi de cancer şi de SIDA i-aţi vindecat;
Bucuraţi-vă, căci şi din morţi pe câţiva creştini i-aţi înviat;
Bucuraţi-vă, cel ce surzilor auzul şi orbilor vederea le-aţi redat;
Bucuraţi-vă, cel ce, prin rugăciune, limbile muţilor aţi dezlegat;
Bucuraţi-vă cu cei aleşi, Sfinte Părinte Gabriel!

Condacul al XII-lea

Cunoscând cu duhul că vi se apropie momentul mutării la cele veşnice, ne-aţi promis că ne veţi ajuta chiar mai mult de acolo De Sus şi ne-aţi îndemnat să rămânem statornici în credinţă, smeriţi şi răbdători în ispite şi dârji în lupta cu păcatul şi cu antihrist, ca să putem cânta împreună în veci: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul al XII-lea

Când eraţi pe pământ, priveaţi cu multă dragoste spre Cer. Vă rugăm acum să vă întoarceţi  privirea spre pământ, spre toţi cei care vă cheamă să le fiţi mijlocitor.
Ajutaţi-mă să vă urmez exemplul şi să caut să-mi sfinţesc sufletul şi trupul, ca să ne bucurăm împreună în veci, iar acum să vă cânt aşa:
Bucuraţi-vă, cel ce din pruncie la vieţuirea aleasă aţi fost chemat;
Bucuraţi-vă, al Preasfintei Treimi ostaş înflăcărat;
Bucuraţi-vă, căci într-un război prea mare singur v-aţi nevoit,
Bucuraţi-vă, căci, prin Sfinţia Voastră Preasfântul Duh a vorbit;
Bucuraţi-vă, că sunteţi trâmbiţă apostolească în vremuri apocaliptice;
Bucuraţi-vă, că spre pocăinţă îndemnaţi acest popor cerbice;
Bucuraţi-vă, căci pentru mântuirea noastră aţi plâns şi aţi oftat,
Bucuraţi-vă, căci trupul şi sufletul ne-aţi vindecat;
Bucuraţi-vă, căci vă rugaţi neîncetat,
Bucuraţi-vă, căci comoara din Evanghelie aţi aflat;
Bucuraţi-vă, crin duhovnicesc înflorit pe pământ românesc;
Bucuraţi-vă, căci credincioşii cu dragoste vă cinstesc;
Bucuraţi-vă cu cei aleşi, Sfinte Părinte Gabriel!

Condacul al XIII-lea

Ne închinăm Preasfintei Treimi şi cinstim minunile săvârşite prin Părintele Gabriel pentru mântuirea şi ajutorul nostru.
Sfinte Părinte Gabriel, cu credinţă şi nădejde vă rog să-i cereţi Preasfintei Treimi să-mi dăruiască ceea ce-mi este de folos pentru suflet şi trup.
Preasfântă Treime, Preasfinte Doamne Iisuse Hristoase, Preasfântă Născătoare de Preasfânt Dumnezeu, Sfinte Ierarhii de Sfinţi Îngeri, Tuturor Sfinţilor, vă mulţumim că ne-aţi întărit duhovniceşte prin rugăciunile, predicile, sfaturile şi exemplul personal al Părintelui Gabriel. Pentru rugăciunile Sfinţiei Sale, cu umilinţă vă rog să-mi ocrotiţi sufletul şi trupul ca să pot cânta în veci: Aliluia!
(Acest condac se spune de trei ori. Se spun apoi Icosul I şi Condacul I)

Rugăciune

Preasfinte Doamne Iisuse Hristoase, nu vă scârbiţi de mine, cel păcătos şi netrebnic. Pentru rugăciunile Părintelui Gabriel, cu umilinţă vă rog să-mi dăruiţi iertare de păcatele săvârşite cu vorba, cu fapta ori cu gândul, ca având o inimă curată, să-mi fie ascultată rugăciunea.
Sfinte Părinte Gabriel, cu credinţă şi nădejde vă rog să-mi fiţi mijlocitor fierbinte la tronul Preasfintei Treimi, la Preasfânta Născătoare, la Sfintele Ierarhii de Sfinţi Îngeri şi la Toţi Sfinţii să mă ierte şi să mă miluiască pe mine, păcătosul. Vă rog să mă ajutaţi să-L iubesc cu tot sufletul pe Preasfântul Dumnezeu, iar pe aproapele meu ca pe mine însumi. Ajutaţi-mă să mă supun voii preasfinte, ca să mă pot bucura acum şi în veci. Vă rog să faceţi rugăciuni şi pentru (N…) şi pentru cei adormiţi din neamul meu (N…) să-i miluiască şi pe ei Preasfântul Dumnezeu.
Cel ce sunteţi grabnic ajutător şi mare făcător de minuni, vă rog să mă ocrotiţi, prin rugăciuni către Preasfânta Treime, zădărnicind toată lucrarea necurată ce s-a făcut asupra mea. Vă rog stăruitor să-i cereţi Preasfântului Dumnezeu să mă ocrotească de patimi şi de păcate, de ispite şi de cursele celui rău.
Vă rog să mijlociţi la Preasfântul Dumnezeu să-mi dăruiască înţelepciune în lupta cu gândurile, răbdare în încercări, tărie în ispite, smerenie şi râvnă în post, rugăciune şi fapte bune, ca să pot înainta pe calea spre mântuire.
Sfinte Părinte Gabriel, înţelepte, învăţător al dreptei cinstiri de Preasfânt Dumnezeu, al curăţiei şi al jertfei pentru adevăr, cu învăţăturile Sfinţiei Voastre de Preasfântul Dumnezeu insuflate pe mulţi i-aţi luminat. Cu credinţă şi nădejde vă mulţumesc că-mi sunteţi alături şi vă rog să-i cereţi Preasfântului Dumnezeu să mântuiască sufletul meu. Amin.

   
 
Slavă Preasfântului Dumnezeu pentru toate!
 
Servicii promovare site gratuite Adauga-ti si tu site-ul in TOP ROTL!